Trwają prace związane z odwodnieniem terenu dzielnicy Kawiary-Osiniec

Trwają prace związane z odwodnieniem terenu dzielnicy Kawiary – Osiniec (link otworzy duże zdjęcie)

Miasto Gniezno pozyskało środki zewnętrzne na kolejne działania mające na celu zwiększenie retencji wód powierzchniowych dzielnicy Kawiary-Osiniec. Jest to konieczne nie tylko dla bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu, ale także ze względu na istniejącą już w tym rejonie zabudowę przemysłową Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W związku z tym, w roku 2016 Miasto Gniezno zleciło opracowanie dokumentacji dla projektu pod nazwą „Uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary”. Obejmuje ona wykonanie między innymi 3 zbiorników retencyjnych, poszerzenie 2 koryt rowów melioracyjnych, odbudowę koryt rowów oraz przebudowę przepustu w ulicy Cegielskiego. Przepust o średnicy 1,2 m został wykonany już w 2016 roku.

Obecnie realizowany jest kolejny etap tej inwestycji. Obejmuje on budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 1,3 ha i pojemności 6.100 m3, odbudowę rowu (97m) i jego rozbudowę do koryta dwudzielnego (125m) oraz budowę 2 przepustów. Równocześnie na bieżąco monitorowana jest rzeka Wełna, a problemy z odpływem wód przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Całkowity koszt budowy zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą to 640 tysięcy złotych. Na realizację tego działania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Miastu Gnieznu dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40%.

1486537549_logo_wfosigw_kolor22.jpgWięcej informacji: 
www.wfosgw.poznan.pl

Opublikowano: 11 sierpnia 2017 10:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1376

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM