Nowy członek Miejskiej Rady Seniorów

Nowy członek Miejskiej Rady Seniorów (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z ustaniem członkostwa w Miejskiej Radzie Seniorów w Gnieźnie, 8 sierpnia 2017 roku nastąpiło uzupełnienie składu Rady zgodnie z trybem określonym w Statucie Miejskiej Rady Seniorów. Nowym członkiem Miejskiej Rady Seniorów w wyniku wyborów uzupełniających został Henryk Kot, który kandydował jako przedstawiciel osób starszych. Posiada wykształcenie średnie techniczne, wiele lat związany był z NSZZ Solidarność jako działacz związkowy, obecnie jest na emeryturze.

Henryk Kot odebrał Akt Powołania z rąk Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza oraz gratulacje Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie Danuty Wiśniewskiej.

Celem Miejskiej Rady Seniorów jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie Seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna. Rada Seniorów funkcjonuje w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym sprawy dotyczące seniorów, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Miejska Rada Seniorów powoływana jest na okres kadencji Prezydenta Miasta Gniezna, a w jej skład wchodzi 9 członków. Członkowie Miejskiej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

Opublikowano: 09 sierpnia 2017 12:36

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 387

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM