XLI Sesja Rady Miasta Gniezna

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XLI Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 17 lipca 2017 roku o 14.00. w „Auli” Gimnazjum Nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 (III piętro). Sesję - na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna - zwołuję w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz. 446).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2017-2035.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Gnieźnie przy ul. Cierpięgi i Łąkowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Gnieźnie przy ulicy Lazurowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku”.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

Opublikowano: 13 lipca 2017 09:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 683

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM