Remont ul. Pocztowej - nowy harmonogram prac

Prace drogowe przy ul. Pocztowej (link otworzy duże zdjęcie)

Harmonogram prac związanych z przebudową ul. Pocztowej w Gnieźnie na wniosek wykonawcy uległ zmianie. Już od 18 lipca do około 4 września ulica Pocztowa będzie zamknięta na całym fragmencie aż do ul. Kościuszki.

W chwili obecnej zamknięty jest fragment ul. Pocztowej z powodu modernizacji kanalizacji; objazd przewidziany jest drogą wewnętrzną prowadzącą na tereny PKP i do punktu skupu złomu. Do około 25 lipca planowane jest: montowanie oznakowania tymczasowego, wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni oraz chodnik, montaż studni kanalizacji     deszczowej wraz z przykanalikami, demontaż słupów oświetleniowych, układanie kabli,  wykonanie podbudowy pod chodnik i poszerzenie, montaż nowych słupów     oświetleniowych, wykonanie ław pod krawężnik i obrzeża, ułożenie krawężników i obrzeży,     ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożenie  podbudowy     bitumicznej pod poszerzenie jezdni. Od 18 lipca  do 4 września zamknięta będzie  ul. Pocztowa od do ul. Kościuszki, z możliwością dojazdu do przylegających posesji w miarę postępów na budowie. Objazd dla autobusów od ul.  Kościuszki będzie odbywał się zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Od 19 lipca do około 18 sierpnia planowane jest: frezowanie pni, roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta pod krawężniki oraz  poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy i ław pod krawężniki, układanie krawężników     oraz nawierzchni wjazdów, montaż studni kanalizacji deszczowej, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie podbudowy bitumicznej pod poszerzenie jezdni. Od 18 sierpnia będzie frezowana nawierzchnia jezdni i układana     nawierzchni bitumicznej. Na przełomie sierpnia i września zamontowane będzie oznakowania pionowe oraz poziome a także prowadzone będą roboty porządkowe .  Od 20.07 do 30.09 równolegle przez drugą brygadę prowadzone będą roboty na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Lecha (prace ogrodnicze; przewidziano prawostronne zwężenie jezdni na     odcinku prowadzonych robót).

Przypomnijmy, że ta przebudowa jest elementem składowym większych zmian komunikacyjnych, które nastąpią w tej części miasta – docelowo w obu kierunkach będzie można przejechać od dworca PKP i PKS aż do przebudowanego skrzyżowania ulic J. Słowackiego, Konikowo i Alei W. Reymonta.

Opublikowano: 14 lipca 2017 10:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1426

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM