Sport receptą na zdrowie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 2 Gnieźnie po raz kolejny gościła bardzo liczną grupę seniorów z terenu Gniezna i powiatu. 24 maja 2017 roku Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało XI Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”.

W imprezie udział wzięło 260 uczestników. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz przekazując uczestnikom sportowe pozdrowienia. W tej integracyjnej formie spotkania udział wzięli przedstawiciele 15 organizacji senioralnych i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z terenu miasta Gniezna, Witkowa, Trzemeszna, Kiszkowa i Czerniejewa. Przeprowadzono szereg konkurencji rekreacyjnych w których zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale i upominki rzeczowe.

W klasyfikacji drużynowej wyłoniono 6 najlepszych drużyn w której finałowe miejsca zajęli:
I – Polski Związek Niewidomych w Gnieźnie,
II – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
III – Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie
IV – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie
V – Klub Seniora „Radość” przy MOK Gniezno
VI – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzemesznie

Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, a wszystkie drużyny dyplomy uczestnictwa. Współorganizatorami imprezy był Urząd Miejski i Szkoła Podstawową Nr 2 w Gnieźnie. Impreza zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w warszawie. Wśród zaproszonych gości i organizatorów obecni byli: Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Dyrektor Biura Posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej Tadeusz Tomaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna Jan Budzyński, Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Ryszard Karmoliński, radny powiatu gnieźnieńskiego Jacek Kowalski, Dyrektor SP Nr 2 Jarosław Piotrowski oraz Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński wraz z przedstawicielami władz SMW Anną Stanowską, Agnieszką Frąckowiak, Justyną Banasik i Krzysztofem Wojciechowskim.

Uczestnicy festynu mieli także okazję zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru oraz uzyskać konsultacje w zakresie gimnastyki i rehabilitacji osób w wieku senioralnym. Na zakończenie wszyscy wspólnie skosztowali posiłek w formie obiadu.

Opublikowano: 26 maja 2017 08:13

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 499

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM