Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
Odwiedza nas 2 gości

Artykułów: 12080

Odwiedzających: 14870199
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Informacja dla przedsiębiorców
logom.jpg    Prezydent Miasta Gniezna informuje, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami są nieaktualne, czyli nie zawierają:
- numeru PESEL przedsiębiorcy,
- numeru NIP przedsiębiorcy,
- określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).
    W zakresie ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca miał obowiązek:
    1. do 31 grudnia 2004 roku - uzupełnić posiadany wpis o ww. dane (art. 8 ustawy z 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz  niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 217, poz. 2125)
    2. do 31 grudnia 2009 roku - zaktualizować swoje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 (Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku, Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 ze zmianami).
    W związku z powyższym Prezydent Miasta Gniezna wzywa wszystkich przedsiębiorców, posiadających nieaktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do  niezwłocznego uzupełnienia powyższych danych (numer PESEL, NIP, PKD 2007) lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej - na druku EDG-1.
    Wszelkie informacje w ww. sprawie można uzyskać w Referacie Działalności Gospodarczej: Gniezno, ul. Lecha 6, pokój 7, w godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziałek: 8.00 -16.00) lub pod numerem telefonu: 61 426 04 66.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu