Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie została powołana 25 listopada 2015 roku uchwałą Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Gniezna w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym sprawy dotyczące osób starszych, jak również tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Do zadań Rady należy w szczególności:
- opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta dotyczących seniorów,
- formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów,
- inicjowanie działań na rzecz seniorów,
- monitorowanie potrzeb seniorów,
- upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach seniorów.
Rada liczy 9 członków. Praca członków Miejskiej Rady Seniorów ma charakter społeczny. Kadencja Rady odpowiada kadencji Prezydenta Miasta Gniezna.

Pliki do pobrania:
Uchwała Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Gniezna w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu
Plan Pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2016 – 2018
Miejski Program Aktywizacji Seniorów i Integracji Międzypokoleniowej na lata 2011-2021

Logo Miejskiej Rady Seniorów

Aktualności Miejskiej Rady Seniorów

Skład I kadencji Miejskiej Rady Seniorów:
Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca - Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Aleksander Juruś - Wiceprzewodniczący - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Halina Dyc - Sekretarz - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”
Ewa Bjorklund - Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zdzisław Stankowiak - Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gnieźnie
Krystyna Scholtz-Chruściel - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gnieźnie
Danuta Kolenda - Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Gnieźnie
Władysława Wawrowska - Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło Terenowe w Gnieźnie
Bolesław Ciesielczyk - Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu (†05.05.2017 r.)

Protokoły i uchwały
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3
Protokół nr 4
Protokół nr 5
Protokół nr 6
Protokół nr 7
Protokół nr 8
Protokół nr 9
Protokół nr 10
Protokół nr 11
Protokół nr 12
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 8
Uchwała nr 9

Lista kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie w wyborach uzupełniających

Gnieźnieńska karta seniora:
„Gnieźnieńska Karta Seniora” jest programem ulg i uprawnień skierowanym do osób powyżej 60 roku życia działającym na terenie powiatu gnieźnieńskiego w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu.
Program powstał ze wspólnej inicjatywy Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego, Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego oraz lokalnych organizacji pozarządowych: Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon w Gnieźnie, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Gnieźnie, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie, Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek i Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
Celem Programu jest aktywizacja społeczna seniorów z Powiatu Gnieźnieńskiego, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień i rabatów umożliwiający większy dostęp do ofert świadczonych przez partnerów Programu.

Pliki do pobrania:
Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora
Deklaracja Uczestnika Programu Gnieźnieńska Karta Seniora
Formularz zgłoszeniowy dla Partnerów Programu „Gnieźnieńska Karta Seniora”
Lista partnerów programu Gnieźnieńska Karta Seniora

Kontakt:
Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie
Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: 61 426 04 58
radaseniorow@gniezno.eu

Pełnomocnik prezydenta ds. rodziny i seniorów
Oliwia Komorowska
Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
pok. 01
tel.: 61 426 04 58
oliwia.komorowska@gniezno.eu

Dyżury radnych
poniedziałek, 17:00-18:00
Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Lecha 6, sala 31

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM