Dyżury Prezydium Rady Miasta Gniezna w lipcu 2017, od 14.00 do 15.00.
Biuro Rady Miasta, ul. Pocztowa 11 - I piętro, pokój 123 (Gimnazjum nr 2).

6.07. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG
13.07. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG
20.07. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG
27.07. - Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, Wiceprzewodnicząca RMG

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
Kiedy i gdzie:

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Kiedy i gdzie:

Komisja Oświaty
Kiedy i gdzie:

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Kiedy i gdzie:

 Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
Kiedy i gdzie:

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Kiedy i gdzie:

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM