Dyżury Radnych Miasta Gniezna w lutym 2017 roku
w poniedziałki od 17.00 do 18.00, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
od wtorku do piątku od14.30 do 15.30 przy ul. Chrobrego 41

1.02. - Dariusz Banicki, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
2.02. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Chrobrego 41
3.02. - Mierosława Arndt, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
6.02. - Janusz Brzuszkiewicz, od 17.00 do 18.00 sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
7.02. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
8.02. - Arkadiusz Masłowski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
9.02. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Chrobrego 41
10.02. - Ryszard Karmoliński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
13.02. - Sławomir Graczyk, od 17.00 do 18.00 sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
14.02. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
15.02. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
16.02. - Michał Glejzer Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Chrobrego 41
17.02. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
20.02. - Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, od 17.00 do 18.00 sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
21.02. - Bogusława Młodzikowska, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
22.02. - Marcin Jagodziński od 13.00 do14.00, ul. Chrobrego 41
22.02. - XXXIII sesja Rady Miasta Gniezna
23.02. - Michał Glejzer Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Chrobrego 41
24.02. - Ryszard Niemann, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
27.02. - Jerzy Lubbe, od 17.00 do 18.00 sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
28.02. - Teresa Niewiadomska, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
Kiedy i gdzie:
23 stycznia 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 8/2016 posiedzenia Komisji z 12.12.2016 r.
2. Podsumowanie kontroli wydatkowania środków z budżetu miasta przez wybraną organizację pożytku publicznego.
3. Wykonanie uchwał Rady Miasta w 2016 r.
4. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Kiedy i gdzie:
16 lutego 2017, o 12.30, Klasztor Ojców Franciszkanów
II część posiedzenia rozpocznie się ok. 13.30 w Sali Kominkowej Starego Ratusza.
Program posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z 19.01.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję RMG.
3. Perspektywa rozwoju TBS jako alternatywa dla budownictwa komunalnego w świetle zapotrzebowania na mieszkania komunalne.
4. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
Kiedy i gdzie:
22 lutego 2017 roku, o 13.00 w Sali Kominkowej Starego Ratusza przy ul. Chrobrego 41 (II piętro)
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXXIV sesję Rady Miasta Gniezna.
3. Sprawy bieżące.

Kiedy i gdzie:
15 lutego 2017 roku, o 14.00 w Sali Kominkowej Starego Ratusza przy ul. Chrobrego 41 (II piętro)
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2017 z 18.01.2017 r.
3. Stan czytelnictwa wśród uczniów gnieźnieńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zewnętrznych na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miasta Gniezna.
5. Sprawy bieżące.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Kiedy i gdzie:
  14 lutego 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji nr 1/2017 z 17.01.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
3. Stan czystości powietrza i higieny w Gnieźnie.
4. Zapytania i wolne głosy.

 Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
Kiedy i gdzie:
15 lutego 2017 roku, o 15.30 w Sali Kominkowej Starego Ratusza przy ul. Chrobrego 41 (II piętro)
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2017 z 18.01.2017 r.
3. 600 – lecie Prymasostwa i inne okrągłe rocznice w roku 2017.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Kiedy i gdzie:
16 lutego 2017, 10.00, Kawiarna przy basenie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bł. Jolenty 5
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2017 z 20.01.2017 r.
3. Spotkanie poświęcone możliwościom pozyskania dofinansowań na budowę, przebudowę lub rozwój bazy sportowej.
4. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie wsparcia szkolnej infrastruktury sportowej, modernizacji obiektów sportowych służących klubom sportowym oraz budowy lub przebudowy infrastruktury lekkoatletycznej.
5. Sprawy bieżące.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM