Dyżury Radnych Miasta Gniezna w marcu 2017 roku
w poniedziałki, od 17.00 do 18.00, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
od wtorku do piątku, od 14.30 do 15.30 przy ul. Chrobrego 41

1.03. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
2.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
3.03. - Rafael Wojciechowski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
6.03. - Marek Zygmunt, od 17.00 do 18.00, sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
7.03. - Jerzy Chorn, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
8.03. - Dariusz Banicki, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
9.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
10.03. - Jerzy Chorn, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
13.03. - Marek Bartkowicz, od 17.00 do 18.00, sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
14.03. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
15.03. - Ryszard Karmoliński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
16.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
17.03. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
20.03. - Krzysztof Modrzejewski, od 17.00 do 18.00, sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
21.03. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
22.03. - Arkadiusz Masłowski od godz.13.00-14.00 ul. Chrobrego 41
23.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
24.03. - Bogusława Młodzikowska, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
27.03. - Janusz Brzuszkiewicz, od 17.00 do 18.00, sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
28.03. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
29.03. - Marcin Jagodziński od godz. 13.00-14.00 ul. Chrobrego 41
29.03. - XXXV sesja Rady Miasta Gniezna
30.03. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
31.03. - Ryszard Niemann, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
Kiedy i gdzie:
27 marca 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 1/2017 posiedzenia Komisji z dnia 23.01.2017 r. oraz nr 2/2017 posiedzenia Komisji z 25.01.2017 r.
2. Budżet Obywatelski 2016r. – ocena wykonania placu zabaw ul. Czeremchowa.
3. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Kiedy i gdzie:
  23 marca 2017, 12.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z 16.02.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję RMG.
3. Analiza infrastruktury miejskiej – parkingi.
4. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
Kiedy i gdzie:
22 marca 2017 roku, o 14.00 w Przedszkolu nr 14 na os. Jagiellońskim 33
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stan przygotowań przedszkoli gnieźnieńskich do rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:
- ilość miejsc w przedszkolach,
- stan bazy i inwestycje  (zrealizowane i planowane),
3.Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta Gniezna.
4.Zatwierdzenie protokołów nr 2/2017 (2.02), 3/2017 (10.02), 4/2017 (15.02), 5/2017 ( 2.02).
5. Sprawy bieżące.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Kiedy i gdzie:
  21 marca 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji nr 2/2017 z 14.02.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Gnieźnie na lata 2011-2016 za 2016 rok.
4. Zapytania i wolne głosy.

 Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
Kiedy i gdzie:
22 marca 2017 roku, o 16.00 w Muzeum Zabytków Kultury Technicznej przy ul. Wrzesińskiej 49b/4
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie z ekspozycją Muzeum Zabytków Kultury Technicznej.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2017 z 15.02.2017 r.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Kiedy i gdzie:
24 marca 2017, 12.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rola „liderów” w procesie wychowania przez sport -  prelegent Damian Salwin.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2017 z 16.02.2017 r.
4. Sprawy bieżące.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM